Førerkort Klasse B

 Vi tilbyr opplæring i bil med automatgir og med manuelt gir. Opplæringen er den samme og prisene er helt like.

Mange opplever det å skulle ta førerkort klasse B som en stressende og forvirrende prosess. Det er mye man må huske på og mange ting man må igjennom. Derfor har vi hos Centrum Trafikkskole fokus på å ta deg trygt gjennom hele prosessen. Vi har som mål å ha effektive kjøretimer, noe som gir deg som elev høyere kvalitet og mer for pengene.

 

Opplæringen til førerkort klasse B er inndelt i fire trinn, hvor hvert trinn har krav til hva eleven skal beherske før man kan komme til det neste. Opplæringen er bygd opp slik at du som elev får mest mulig for pengene og er bedre forberedt til oppkjøringen/teoriprøven.

 

Pakketilbud

Grunnpakke

Kr 18 940,-

Trinnvurderingstime trinn 2 Trinnvurderingstime trinn 3 Forbikjøringskurs inkl. teori og transport Sikkerhetskurs på bane Sikkerhetskurs på vei Leie av bil til førerprøven

Prismatch!

Kr 0,-

Prismatch gjelder alle privat og bedriftskunder. Vi matcher prisen dersom du kan dokumentere lavere pris hos en konkurrerende trafikkskole i Bergen. Prisen må være dagsaktuelle og allment tilgjengelige. Det skal ikke koste mer å velge kvalitet!

Alle som skal ha full opplæring i klasse B - personbil, trenger grunnpakken som inneholder den obligatoriske kjøreopplæringen.

I tillegg til grunnpakken trenger mann kjøretimer. Hvor mange kjøretimer hver enkelt elev må ha varierer ut i fra ferdighetsnivået til eleven. Ferdighetsnivået blir påvirket av mengden privat øvelseskjøring, elevens teorikunnskaper og og hvordan eleven mestrer og håndterer ny lærdom.

 

Veien mot førerkortet

Fase 1. Trafikalt grunnkurs:

Det første skrittet mot bil-lappen er det trafikale grunnkurset. Dette er et obligatorisk kurs for alle som skal ta førerkort eller øvelseskjøre. Kurset er på 17 undervisningstimer og er lagt opp teoretisk. Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse av det å være fører.

Fase 2. Teknisk del:

Denne fasen har fokus på den tekniske delen ved kjøring. Tekniske øvelser som giring, bremsing, bakkestart og krypkjøring vil bli gjennomgått. Her skal det være en obligatorisk veiledningstime for å sikre at eleven behersker disse elementene. Mange nye elever har problemer med de ferdighetene og vi har derfor fokus på dette hvis vi ser det nødvendig. Ved bruk av veiledningstimer vil kunne tilpasse opplæringen til ditt behov.

Etter gjennomgang av innholdet i fase 2 skal du og kjørelæreren sammen vurdere hvor mange kjøretimer som er nødvendig for å komme til neste fase.

Fase 3. Trafikal del:

På dette trinnet skal du lære å kjøre i varierte omgivelser som bykjøring, enveiskjørte gater og landeveiskjøring. Fokuset er på å kjøre effektivt og behaglig, samtidig som du blir en selvstendig og trygg sjåfør. Denne delen inneholder også sikkerhetskurs på bane.

Fase 4. Avsluttende del:

Når du er kommet til denne fasen har du blitt en såpass god sjåfør at du samhandler godt med andre trafikanter. Den avsluttende delen er på totalt 13 timer hvor fordelingen er som følger:

  •          5 timer teori
  •          8 timer kjøring


Dette er imidlertidig kun det obligatoriske. Det er i tillegg viktig at du øver både privat og ved kjøreskolen. Her vil individuell opplæring og mengdetrening være viktig.

Det obligatoriske opplegget blir da tilsammen 36 timer (trafikalt grunnkurs inkl. mørkekjøring, to veiledningstimer, sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei). Antall vanlige kjøretimer kommer i tillegg og vil være individuelt tilpasset ditt nivå.